Friendly 
21st July 2021, 7:45 PM
North Shields
v
Blyth Spartans
Daren Perrson Stadium

Daren Perrson Stadium

Venue Address

West Percy Road,
North Shields,
NE29 6UA